Bestyrelsen har besluttet at vi nu vil være repræsenteret på nettet.
Fomålet er primært en service for beboerne, så der er nem adgang til
at se diverse dokumenter og nyheder.
Hjemmesiden er lavet i et design der understøtter både moderne tablets og smartphones.

Vi vil samle dokumenter og og udsende referater ved at lægge dem op på hjemmesiden.
Så det er her, at I kan finde svar på spørgsmål vedr. vores bebyggelse.

Hjemmesiden er desuden forsynet med kalender, hvor
vi vil indskrive vores tilbagevendende møder.

Prøv at klikke rundt, og se især under punktet dokumenter, hvor der ligger en hel del materiale.