Bøgehækkke mellem boligblokkene er nu fjernet og der er plantet græs.
Skal der plantes et par lindetræer mellem blokkene?? Nej det skal der ikke……

Det var oppe på det årlige beboermøde i 2019 og blev nedstemt.