På beboermøde diskuterede vi mulighederne for p-pladser på vores grund, og der blev nedsat et udvalg. Udvalget har nu rundsendt forespørgsel for at måle interessen.