Altaner mod vest

Altaner mod vest

Altaner mod vest. Planen er at indkalde til et ekstraordinært afdelingsmøde, der kun handler om dette. Det er lidt uoverskueligt hvilke  konsekvenser det får for de enkelte lejligheder, og det prøver vi at få styr på. Nu er der peget på en løsning, der ligner, det vi...
Kvistvinduer

Kvistvinduer

Kvistvinduer er sendt i udbud til 3 bydende, og der er fundet en entreprenør. Det har taget lang tid, men der er håb forude. De begynder udskiftning i begyndelsen af februar 2019, og vil varsle beboerne i god tid. Hvis der er særlige indretninger der gør at de ikke...
Ny hjemmeside for vores bebyggelse

Ny hjemmeside for vores bebyggelse

Bestyrelsen har besluttet at vi nu vil være repræsenteret på nettet. Fomålet er primært en service for beboerne, så der er nem adgang til at se diverse dokumenter og nyheder. Hjemmesiden er lavet i et design der understøtter både moderne tablets og smartphones. Vi vil...