Altaner mod vest

Altaner mod vest

Altaner mod vest. Planen er at indkalde til et ekstraordinært afdelingsmøde, der kun handler om dette. Det er lidt uoverskueligt hvilke  konsekvenser det får for de enkelte lejligheder, og det prøver vi at få styr på. Nu er der peget på en løsning, der ligner, det vi...
Kvistvinduer

Kvistvinduer

Kvistvinduer er udskiftet i 2019, og det foregik udende store problemer. Bestyrelsen har i store træk kun hørt glæde over det større lysindfald, og tolker det som at beboerne er...